เทคโนโลยีของเรา

ปั้มน้ำรถยนต์

ลูกค้าหลัก

ในประเทศ : SIAM NISSAN
ต่างประเทศ : HYUNDAI, GM DAEWOO,
KIA, RENAULT SAMSUNG(Via Korea GMB)

300 Items

300,000. Units/เดือน
(MAX.400,000/เดือน )

Cooling Fan Clutch

ลูกค้าหลัก

ต่างประเทศ: HYUNDAI, GM DAEWOO,
KIA, RENAULT SAMSUNG(Via Korea GMB)

10 items

35,000 Units/เดือน