เทคโนโลยีของเรา

ปั้มน้ำรถยนต์

ลูกค้าหลัก :

ในประเทศ : SIAM NISSAN
ต่างประเทศ : HYUNDAI, GM DAEWOO,
KIA, RENAULT SAMSUNG(Via Korea GMB)

300 Items :

300,000. Units/เดือน
(MAX.400,000/เดือน )

Cooling Fan Clutch

ลูกค้าหลัก :

ต่างประเทศ: HYUNDAI, GM DAEWOO,
KIA, RENAULT SAMSUNG(Via Korea GMB)

10 items :

35,000 Units/เดือน